نحوه ارسال کالا ویژه سفارش های تهران و شهرستان به دو صورت می باشد:

 

1-      سفارش های ویژه شهر تهران:

         سفارش هایی که در روزهای کاری تا ساعت 16 ثبت شوند در همان روز توسط پیک موتوری ارسال می گردند.

         همچنین سفارش هایی که بعد از ساعت 16 و یا در روزهای تعطیل رسمی ثبت شوند، روز بعد ارسال می گردند.

         (کلیه ارسال ها از ساعت 17 به بعد ،با هماهنگی قبلی می باشد)

2-      سفارش های ویژه شهرستان:

         سفارش هایی که تا ساعت 21  ثبت شوند ، دراولین ساعات روز کاری بعد توسط پست پیشتاز ارسال می گردند.