در حال حاضر کلیه سفارشات از طریق شماره تلفن 09199900765 ثبت می شود و درگاه پرداخت موقتا بسته می باشد

راهنمای انتخاب سایز (سانت کف پا )

 

به منظور رفاه حال مشتریان و سهولت در انتخاب سایز صحیح کفش، برآن شدیم، با توجه به قالب متفاوت کفش ها از روش اندازه گیری با مقیاس سانتی متر (روش ژاپنی) استفاده نماییم.

 

درشکل ذیل روش صحیح اندازه گیری در سه مرحله نمایش داده شده است:

مرحله 1:  روی یک سطح صاف بایستید.

مرحله 2: نقاط تماس بلندترین انگشت و پاشنه پا را با سطح، علامت گذاری نمایید. 

مرحله 3:  حد فاصل بین نقاط علامت گذاری شده را با مقیاس سانتی متر اندازه گیری نمایید.

                                                          

                                                                                                                                                                

مرحله 4: در این مرحله به سانت کف پای اندازه گیری شده 0/5 سانتی متر اضافه نمایید.

مرحله 5: عدد به دست آمده را با جداول تطبیق سایز و سانت کفی داخل کفش، مقایسه نموده و نزدیکترین سانت (در صورت نیاز عدد حاصله را به بالا گرد می کنیم) کفی داخل کفش را به عدد حاصله از مرحله 4 انتخاب کنید و در انتها سایز مورد نظر شما به دست می آید.

به طور مثال سانت دقیق کف پای اندازه گیری شده روی زمین 16/3 سانتی متر می باشد و طبق مرحله 4 ، 0/5 سانت به عدد به دست آمده اضافه مینماییم و عدد نهایی 16/8 سانتی متر می شود ، آن را به بالا گرد کرده و طبق مقایسه با جداول تطبیق، سانت کفی 17 مناسب بوذه و سایز مورد نظر 28 می باشد.


راهنمای انتخاب سایز - فروشگاه اینترنتی کفش بچه گانه مریم
در حال حاضر کلیه سفارشات از طریق شماره تلفن 09199900765 ثبت می شود و درگاه پرداخت موقتا بسته می باشد

راهنمای انتخاب سایز (سانت کف پا )

 

به منظور رفاه حال مشتریان و سهولت در انتخاب سایز صحیح کفش، برآن شدیم، با توجه به قالب متفاوت کفش ها از روش اندازه گیری با مقیاس سانتی متر (روش ژاپنی) استفاده نماییم.

 

درشکل ذیل روش صحیح اندازه گیری در سه مرحله نمایش داده شده است:

مرحله 1:  روی یک سطح صاف بایستید.

مرحله 2: نقاط تماس بلندترین انگشت و پاشنه پا را با سطح، علامت گذاری نمایید. 

مرحله 3:  حد فاصل بین نقاط علامت گذاری شده را با مقیاس سانتی متر اندازه گیری نمایید.

                                                          

                                                                                                                                                                

مرحله 4: در این مرحله به سانت کف پای اندازه گیری شده 0/5 سانتی متر اضافه نمایید.

مرحله 5: عدد به دست آمده را با جداول تطبیق سایز و سانت کفی داخل کفش، مقایسه نموده و نزدیکترین سانت (در صورت نیاز عدد حاصله را به بالا گرد می کنیم) کفی داخل کفش را به عدد حاصله از مرحله 4 انتخاب کنید و در انتها سایز مورد نظر شما به دست می آید.

به طور مثال سانت دقیق کف پای اندازه گیری شده روی زمین 16/3 سانتی متر می باشد و طبق مرحله 4 ، 0/5 سانت به عدد به دست آمده اضافه مینماییم و عدد نهایی 16/8 سانتی متر می شود ، آن را به بالا گرد کرده و طبق مقایسه با جداول تطبیق، سانت کفی 17 مناسب بوذه و سایز مورد نظر 28 می باشد.